Bilim Kurulu

Prof. Dr. Ahmet Altındağ                  Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Nilsun Demir                      Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Emre Keskin                       Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Kemal Çelik                        Balıkesir Üniversitesi

Prof. Dr. Okan Külköylüoğlu              Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet Yavuzatmaca          Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Prof. Dr. Muzaffer Dügel                   Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Prof. Dr. Deniz İnnal                         Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Doç. Dr. Nurhayat Dalkıran               Bursa Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Şükran Yalçın Özdilek          Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

Prof. Dr. Fatma Çevik                       Çukurova Üniversitesi

Prof. Dr. Cüneyt Nadir Solak             Dumlupınar Üniversitesi

Prof. Dr. Ali İlhan                             Ege Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan Musa Sarı                 Ege Üniversitesi

Prof. Dr. Murat Özbek                       Ege Üniversitesi

Dr. Vedat Yeğen                               Eğirdir Su Ürünleri Enstitüsü

Prof. Dr. Naime Arslan                      Eskişehir Üniversitesi

Prof. Dr. Aysel Çağlan Günal             Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Sedat Yerli                          Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Yasemin Saygı                     Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Fahrettin Küçük                   Isparta Üniversitesi

Doç. Dr. Şehnaz Şener                      Isparta Üniversitesi

Prof. Dr. Meriç Albay                         İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Müfit Özuluğ                       İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet Alp                          Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Doç. Dr. Meral Apaydın Yağcı             Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü

Prof. Dr. Memet Varol                        Malatya Turgut Özal Üniversitesi

Prof. Dr. Süphan Karaytuğ                  Mersin Üniversitesi

Prof. Dr. Bedii Cicik                            Mersin Üniversitesi

Prof. Dr. Erdoğan Çiçek                      Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Meryem Beklioğlu                 Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Korhan Özkan              Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Duran                     Pamukkale Üniversitesi

Prof. Dr. Tuğba Ongun Sevindik          Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Belgin Elipek                       Trakya Üniversitesi

Prof. Dr. Şenol Akın                          Yozgat Bozok Üniversitesi