Poster Yazım Kuralları

 • Sunumu yapılmayan çalışmalar sempozyum özet kitapçığında yer almayacaktır.
 • Posterler 70 x 100 cm boyutundan büyük olmamalıdır.
 • Kongre ve kurum logoları, posterin sağ veya sol köşesinde olabilir.
 • Poster başlığı 60 punto yazı karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılmalıdır. Poster başlığının iki satırı geçmemesine özen gösterilmelidir.
 • Yazar Ad(lar)ı 36 punto yazı karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılmalıdır.
 • Yazar adres(ler)i 24 punto yazı karakterinde yazılmalıdır.
 • Tüm yazarların adı, soyadı ve adresleri belirtilerek posteri sunacak katılımcının ismi altı çizilerek vurgulanmalıdır.
 • Metin başlıkları 30 punto (yada biraz daha büyük) yazı karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılmalıdır.
 • Metin 24 punto (yada biraz daha büyük) yazı karakterinde yazılmalıdır.
 • Kaynaklara metin içinde isim ve yıl ile atıf yapılmalı ve kaynakça bölümünde yer verilmelidir.
 • Posterler organizasyon komitesince belirlenecek numaralanmış panolara asılacaktır.
 • Poster sahipleri programda belirtilen süre ve saatlerde posterlerinin başında bulunacaklar ve çalışmaları konusunda bilgi vereceklerdir.