Sözlü Sunum Kuralları

  • Sunumlar özette belirtilen sorumlu yazar tarafından yapılacaktır.
  • Sunumu yapılmayan çalışmalar sempozyum özet kitapçığında yer almayacaktır.
  • Araştırmacılara 10 dakika sunum ve 5 dakika tartışma için süre verilecektir.
  • Sunumlar Türkçe yapılacaktır. Sunumlarda hızlı bir şekilde amaç, materyal ve yöntemden söz edildikten sonra sunumun önemli bir kısmında bulgular, sonuç ve tartışmadan söz edilmelidir.
  • Sözlü sunum karmaşık olmamalı, görsel öğelerle de desteklenmelidir.
  • Sunumlar sempozyum programına uygun olarak yapılacak ve değişikliğe gidilmeyecektir.
  • Salonlarda projeksiyon makinesi, bilgisayar vb. araç ve gereçler kullanıma hazır bulunacaktır.
  • Sunum dosyalarının dijital kopyası oturum başlamadan önce salonlarda görevli ilgili kişilere teslim edilmeli ve çalıştığı kontrol edilmelidir.