Özet Yazım Kuralları

Özetler "Portable Document Format” dosya sürümünde (.pdf) olmalıdır. Özetlerin yazım dili Türkçe’dir. Hazırlanan bildiri özeti Türkçe karakter kullanmadan, lim2020 alt tire sunumu yapacak katılımcının adının baş harfi ve tam soyadı dosya adı olarak verilip (Ör. Ülkü Nihan TAVŞANOĞLU için, lim2023_UNtavsanoglu.pdf) kayıt edilmelidir.

Sayfa boyutu: A4 (29.7 × 21.0 cm)

Kenar boşlukları: üst: 2.5 cm; alt: 2.5 cm; sol: 3.0 cm; sağ: 2.5 cm

Yazı karakteri: Times New Roman tipinde kullanılmalıdır.

Satır Aralığı: Başlık ve metin yazarken tek satır aralığı kullanılmalıdır.

Başlık: Çalışmanın içeriğini yansıtacak nitelikte olmalıdır. Kalın karakterlerle, kelimelerin baş harfleri büyük karakter, diğer harfler küçük karakter, bağlaçların baş harfleri küçük karakterde olacak biçimde yazılmalıdır. Ortalanmış, paragrafta ilk satır 0 cm, paragraf öncesi 0 nk, paragraf sonrası 0 nk, satır aralığı tek satır, yazı tipi 12 punto olmalıdır. Başlık kısaltmalar içermemeli (takson isimleri italik yazılmalı ve otör isimleri içermemelidir) ve en fazla 2 satır olmalıdır.

Yazar(lar): Yazar isimleri açık olarak (kısaltmasız) yazılmalı, akademik unvanları belirtilmemeli, çalıştığı kurumlar ve adresleri üst simge kullanılarak rakam verilmeli ve isimlerin altında belirtilmelidir. Ortalanmış, sadece baş harfleri büyük karakter, paragrafta ilk satır 0 cm, paragraf öncesi 12 nk, paragraf sonrası 0 nk, satır aralığı tek satır, yazı tipi 10 punto yazılmalı, sunumu yapacak yazarın adı ve soyadının ise altı çizilmiş olmalıdır.

Adres(ler): Ortalanmış, paragrafta ilk satır 0 cm, paragraf öncesi 0 nk, paragraf sonrası 0 nk, satır aralığı tek satır, 10 punto yazılmalı, farklı adresler üst simgeler (1, 2, …) ile açıkça belirtilmelidir. İller büyük harfle yazılmamalıdır. Adreslerin sonuna “Türkiye” ilave edilmesine gerek yoktur. Sadece sorumlu yazarın e-posta adresi yer almalıdır.

Alt başlıklar ve metin: İki yana dayalı, paragrafta ilk satır 0 cm, paragraf öncesi 6 nk, paragraf sonrası 0 nk, yazı tipi 10 punto ve sadece başlık kalın yazılmalıdır. Özet metni başlıklar halinde “Giriş”, “Materyal ve Metod”, “Bulgular”, “Sonuç ve Tartışma” kısımlarını içermelidir. Anahtar Kelimeler iki satırı geçmeyecek şekilde en fazla 5 kelime verilmelidir. “Teşekkür” bölümü olacak ise üç satırı geçmemelidir. Proje desteği var ise bu bölümde belirtilmelidir. “Kaynakça” yazılmamalıdır. Metinde çizelge ve şekil olmamalıdır.

Metnin tamamı 400 kelimeyi ve 1 sayfayı geçmeyecektir. Etik kurul kararı gerektiren çalışmalarda etik kurul karar numarası metnin sonuna eklenmelidir.

**Gönderilen bildiriler özgünlük ve sunum bakımından iki hakem tarafından değerlendirilecektir.

***Sunumu yapılmayan çalışmalar kongre özet kitapçığında yer almayacaktır.

***Derleme çalışmaları kabul edilmemektedir.