Çalıştay Programı

İçsularda Mikroplastik Araştırma Yöntemleri

(Tübitak 120 Y269 proje kapanış toplantısı)

7 Eylül 2023

Fen Fakültesi Salonu

09:00 – 09:30 Kayıt
09:30 – 09: 50

Proje Çıktıları ve Tanımı

Prof. Dr. Ülkü Nihan Tavşanoğlu                 Çankırı Karatekin Üniversitesi

10:00 – 10:25 Teknolojik ilerleme ve alternatif malzemeler mikroplastik kirliliğini önleyebilir mi? Doç. Dr. Sedat Gündoğdu                      Çukurova Üniversitesi
10:30 - 10:55 Mikroplastiklerin kimyasal yapısının belirlenmesi ve güçlükler

Dr. Öğr. Üyesi Tamer Çırak                        Aksaray Üniversitesi

11:00 – 11:10 Kahve Arası
11:15 – 11:30 Mikroplastikler: kaynak, akıbet ve risk değerlendirmesi Doç. Dr. Ülgen Aytan                                   Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
11:30 – 11:55 Hidroelektrik Santrallerinin Mikroplastik Dağılımına Etkisi Doç. Dr. Olgaç Güven.                              Akdeniz Üniversitesi
12:00- 13:30 Öğle Arası
13:30- 13:55 Hidrodinamik Model kullanılarak mikroplastiklerin taşınımı

Şeyma Ertürk.                                                YL Bursiyer - ODTÜ

14:00 – 14:25 Mikroplastik Yüzeyindeki Biyofilm oluşumunun Yeni Nesil Dizileme Yöntemi ile ortaya çıkarılması: Melen Havzası Örneği

Işılay Çelik.                                            Doktora Bursiyer - Ankara Üniversitesi 

14:30 – 14:40

Mikroplastikler Poster Sunumları

Enes Sivrioğlu Tübitak-2247 -C (Star Bursiyeri)

Yaren Bal Tübitak-2247 -C (Star Bursiyeri)

15:00

Kapanış