Düzenleme Kurulu

Onursal Başkan

Prof. Dr. Harun ÇİFTÇİ, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü

Düzenleme ve Yürütme Kurulu

Prof. Dr. Ülkü Nihan TAVŞANOĞLU, Çankırı Karatekin Üniversitesi

Prof. Dr. İskender GÜLLE, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Doç. Dr. Gökben BAŞARAN KANKILIÇ, Kırıkkale Üniversitesi

Doç. Dr. Pınar ARSLAN, Çankırı Karatekin Üniversitesi

Dr. Arş. Gör. Mihriban ÖZEN, Çankırı Karatekin Üniversitesi

Dr. Mustafa KORKMAZ, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Öğr. Gör. Ali Serhan ÇAĞAN, Kastamonu Üniversitesi 

Öğr. Gör. Oğuzhan ACIBUNAR, Çankırı Karatekin Üniversitesi